Akcjonariat

Posted on

Akcjonariat AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: CARLSON INVESTMENTS S.A. 100.000 100% 100% OGÓŁEM 100.000 100% 100% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 100.000 3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ 4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 100.000,00 ZŁ 5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:…

Władze spółki

Posted on

ZARZĄD: Artur Piotr Jędrzejewski – Prezes Zarządu Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz bogate zaplecze projektów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw zakończonych z sukcesem. Pracuje w CCP od 2001 roku. Obecnie członek Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A. Absolwent The University of Minnesota (tytułu WEMBA), Szkoły Głównej Handlowej. Posiada również tytuł magistra z Finansów i…