Akcjonariat

Posted on

Akcjonariat AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:  CARLSON INVESTMENTS SE 1.277.000 100% 100% OGÓŁEM 1.277.000 100% 100% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 1 277 000,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 1.277.000 3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ 4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1 277 000,00 ZŁ 5. Wartość nominalna…

Władze spółki

Posted on

ZARZĄD: Joanna Chwietczuk – Prezes Zarządu Od 2008 r. związana z Carlson Investment S.E. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Odpowiada za bieżący kontakt z kluczowymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. RADA NADZORCZA: Aleksander Gruszczyński…