Władze spółki

ZARZĄD:

Jacek Chmieliński – Prezes Zarządu

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie kontrolingu finansowego, zarządzania finansami, transformacji cyfrowej oraz rozwoju biznesu oraz produktu. Pracował w takich sektorach jak: bankowość (Pekao, Dresden Bank Polska oraz Kredyt Bank), ubezpieczenia (T.U. Compensa), usług płatniczych (ITCARD Centrum Technologii Płatniczych) oraz IT (Asseco Poland, Devoteam oraz Impaq). Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (Polish Open University) oraz Times Valey University. Posiada również dyplom MBA.

RADA NADZORCZA:

Aleksander Gruszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Piotr Jędrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej