Władze spółki

ZARZĄD:
Artur Piotr Jędrzejewski – Prezes Zarządu

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz bogate zaplecze projektów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw zakończonych z sukcesem. Pracuje w CCP od 2001 roku. Obecnie członek Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A. Absolwent The University of Minnesota (tytułu WEMBA), Szkoły Głównej Handlowej. Posiada również tytuł magistra z Finansów i Bankowości w Szkole Głównej oraz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości. Biegle mówi po polsku i angielsku, w stopniu zaawansowanym po francusku, oraz w języku niemieckim, czeskim i słowackim na poziomie podstawowym.

RADA NADZORCZA:

Aleksander Gruszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Chwietczuk – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej