Władze spółki

ZARZĄD:
Joanna Chwietczuk – Prezes Zarządu

Od 2008 r. związana z Carlson Investment S.E. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Odpowiada za bieżący kontakt z kluczowymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

RADA NADZORCZA:

Aleksander Gruszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Piotr Jędrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej