Company authorities

Posted on

MANAGEMENT BOARD: Joanna Chwietczuk – President of the Management Board Since 2008, she has worked for Carlson Investment SE. She has extensive experience in the field of information obligations of public companies and ongoing contact with the Polish Financial Supervision Authority, the Warsaw Stock Exchange, and the National Depository for Securities. Graduate of the University of…

Shareholding

Posted on

Akcjonariat AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:  CARLSON INVESTMENTS SE 1.277.000 100% 100% OGÓŁEM 1.277.000 100% 100% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 1 277 000,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 1.277.000 3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ 4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1 277 000,00 ZŁ 5. Wartość nominalna…