Company authorities

Posted on

MANAGEMENT BOARD: Artur Piotr Jedrzejewski – President of the Management Board He has more than 15 years of experience in investment banking and a rich background of successfully completed privatisation projects of Polish enterprises. He has been working for CCP since 2001. Currently a member of the Supervisory Board of Polimex-Mostostal S.A. Graduate of The…

Shareholding

Posted on

Akcjonariat AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: CARLSON INVESTMENTS S.A. 100.000 100% 100% OGÓŁEM 100.000 100% 100% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 100.000 3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ 4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 100.000,00 ZŁ 5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:…