Shareholding

Akcjonariat

AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
CARLSON INVESTMENTS S.A. 100.000 100% 100%
OGÓŁEM 100.000 100% 100%
KAPITAŁ SPÓŁKI
1. Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 ZŁ
2. Liczba akcji wszystkich emisji: 100.000
3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 100.000,00 ZŁ
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: — ZŁ
EMISJE AKCJI
Nazwa serii akcji Liczba akcji
SERIA “A” 100.000