Carlson Investment z nowym podmiotem

Carlson Investment S.A. zarejestrował nową spółkę – Carlson Tech Ventures akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie. Powstanie nowego podmiotu związane jest z planowanym uzyskania przez Carlson Investments S.A. statusu Spółki Europejskiej. Członkiem Zarządu spółki zależnej jest Pan Aleksander Gruszczyński https://www.bankier.pl/wiadomosc/CARLSON-INVESTMENTS-S-A-Informacja-poufna-zawiazanie-podmiotu-zaleznego-prawa-czeskiego-w-celu-uzyskania-statusu-Spolki-Europejskiej-przez-Emitenta-8187827.html?fbclid=IwAR0exEpI4bPdjlNhxfdGVYEf9AxtA_EmLG94SX0O07OGWF5typhx4BU4Lzc