Carlson Investments S.A. z umową na usługi doradcze dla Carlson Ventures International Limited

Carlson Investments S.A. zawarł kolejną umowę. Tym razem CISA podpisała umowę świadczenia usług doradczych wykonywanych przez zespół Carlson Investments S.A. na rzecz Carlson Ventures International Limited, a dotyczących koordynacji działalności inwestycyjnej w ramach inwestycji w Fundusz ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. (EVIG ALFA) Umowa, zawarta na czas nieokreślony, przewiduje wynagrodzenie bazowe w wysokości 120’000 EUR brutto rocznie oraz premię w przypadku sukcesów inwestycyjnych. Szczegóły w FXMAG https://www.fxmag.pl/artykul/carlson-investments-sa-z-umowa-na-uslugi-doradcze-dla-carlson-ventures-international-limited