Animator rynku

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała,
tel. 33 812 84 40,
fax 33 812 84 42
e-mail: bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl
NIP 547-02-44-972,
REGON 070425363,
KRS 0000008665.