Освещение дебюта

RELACJA

Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie ocieplanych z zewnątrz) ścian konstrukcyjnych zewnętrznych o współczynniku przenikalności cieplnej znacznie przekraczających wytyczne norm obowiązujących w tym zakresie. Kurs odnieniesienia na pierwszą sesję wynosił 4 pln. Witając spółkę Hotblok Prezes Ludwik Sobolewski przypomniał, że choć spółka jest 90. firmą notowaną na rynku, to jest 92. debiutantem, ponieważ dwie spółki awansowały na rynek regulowany. Prezes Sobolewski zwrócił także uwagę na rosnące obroty na rynku NewConnect w ostatnich kilku tygodniach, które mogą oznaczać renesans zainteresowania inwestorów alternatywnym rynkiem giełdy. Jarosław Lenartowski – Prezes Zarządu Hotblok podziękował Giełdzie za stworzenie rynku NewConnect – Nasza spółka mogła się znaleźć na rynku publicznym, ponieważ powstał NewConnect. Produkt który oferujemy – bloczki do produkcji jednowarstwowych ścian konstrukcyjnych zewnętrznych, idealnie wpisuje się w ideę rynku. Chociaż jesteśmy spółką ze „starej gospodarki” to udowodniliśmy, że i tu można tworzyć produkty nowatorskie. Jesteśmy klasycznym star-up’em, zaczęliśmy od wymyślenia produktu. Dziś, w kategorii materiałów do budowy ścian o współczynniku izolacyjności termicznej U=0,15 jesteśmy najlepsi w Europie.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Pierwotnym obszarem działalności spółki były usługi finansowe nie wymagające zezwolenia, a w szczególności działalność pożyczkowa oraz wykup i dochodzenie wierzytelności. Począwszy od 2004 roku spółka podejmowała działania mające na celu uruchomienie produkcji i wypromowanie materiału budowlanego Hotblok. W 2008 roku w zamian za emisje akcji serii D Spółka pozyskała wyłączną licencję na użytkowanie Europejskiego Wzoru Przemysłowego w zakresie produkcji systemu Hotblok oraz jego dytrybucji do odbiorców indywidualnych, przemysłowych, developerów i sieci handlowych na obszarze kraju i poza jego granicami. Działalność spółki polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w technologii Hotblok. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie ocieplanych z zewnątrz) ścian konstrukcyjnych zewnętrznych o współczynniku przenikalności cieplnej U = 0,10 – 0,15 W/m2*K, czyli znacznie przekraczających wytyczne norm obowiązujących w tym zakresie oraz dokonań konkurencji (również po zastosowaniu standardowych dociepleń). Taki poziom współczynnika przenikalności klasyfikuje wyroby systemu Hotblok do kategorii materiałów przeznaczonych dla tzw. domu pasywnego, czyli nie wymagającego źródeł ciepła. Od sierpnia 2008 roku spółka prowadziła sprzedaż bloczków w ramach podzleconej produkcji. Obecnie Emitent uruchomił własną produkcję bloczków, sprzedaż której rozpoczęła się w lutym 2009 roku. Produkcja realizowana jest w wydzierżawionej hali produkcyjnej. Spółka posiada już opracowaną koncepcję modułu produkcyjnego do produkcji bloczka HOTBLOK o wydajności 3 000 sztuk na dobę, obecnie trwają pracę dotyczące badania rynku w zakresie wyłonienia dostawcy w/w modułu. Spółka wygrała przetarg na nieruchomość z przeznaczeniem pod budowę zakładu produkcyjnego. Zakup gruntu zostanie zrealizowany po pozyskaniu dodatkowych środków w kwocie przekraczającej wpływy z tytułu emisji akcji serii G.

Oferta prywatna akcji serii G.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 4 pln. Subskrypcja prywatna trwała od 30 grudnia 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objętych zostało 82 500 akcji serii G. Akcje zostały objęte przez 3 inwestorów. Łączna wartość pozyskanych środków: 330 000 pln. W wyniku emisji akcji serii G spółka pozyskała 330 000 pln, które zamierza przeznaczyć na realizację strategii rozwoju spółki, a w szczególności na: + wybudowanie modułowego kompletnego zakładu produkcyjnego umożliwiającego produkcję 3 tys. bloczków na dobę. Po uruchomieniu kolejnch modułów, zkład będzie produkował 2-4 razy więcej bloczków, nadążając za rosnącym popytem. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

  • – 102 000 akcji serii A,
  • – 150 000 akcji serii B,
  • – 250 000 akcji serii C,
  • – 2 498 000 akcji serii D,
  • – 100 000 akcji serii E,
  • – 597 500 akcji serii F,
  • – 82 500 akcji serii G.