Kim Jesteśmy?

Carlson Investments ASI S.A. jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2020 roku pod numerem 200. Wyłączną działalnością Carlson Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną. Carlson Investmensts ASI S.A. jest częścią grupy kapitałowej spółki Carlson Investments S.A. (ISIN: PLHOTB000011) notowanej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.