Behörden des Unternehmens

Posted on

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD: Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu | President of the Management Board   RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD: Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej | Member of…

Beteiligungsstruktur

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.416.547 61,89% 61,89% Artur Jędrzejewski 922.815 16,72% 16,72% Pozostali Inwestorzy 1.180.745 21,39% 21,39% OGÓŁEM 5.520.107 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 22 080 428,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 5.520.107 3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ 4.…

Corporate Governance

Posted on

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…

EBI-Berichte

Posted on

ROK 2021 21-01-2021 | Raport bieżący nr 1/2021 – harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku ROK 2020 17-11-2020 | Raport bieżący nr 29/2020 – treść uchwał NWZ 2020-11-17 14-11-2020 | Raport kwartalny nr 28/2020 – raport okresowy za III kwartał 2020 r. 23-10-2020 | raport bieżący nr 27/2020 – korekta raportu bieżącego nr 26/2020…

ESPI-Berichte

Posted on

ROK 2020 10-12-2020 | Raport bieżący nr 21/2020 – informacja poufna w sprawie wpisu CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. do rejestru zarządzających ASI 18-11-2020 | Raport bieżący nr 20/2020 – lista powyżej 5% NWZ 2020-11-17 17-11-2020 | Raport bieżący nr 19/2020 – treść uchwał NWZ 17-11-2020 03-11-2020 | Raport bieżący nr 18/2020 – piąte wezwanie akcjonariuszy…

Regelmäßige Berichte

Posted on

ROK 2020 CI S.A. Raport kwartalny III CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I-korekta CI S.A Raport kwartalny I ROK 2019 CI S.A Raport roczny za 2019 r wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A Raport kwartalny IV- korekta CI SA. Raport kwartalny III – korekta CI SA. Raport kwartalny II…

Berichterstattung über das Debüt

Posted on

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…

Kalender

Posted on

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…

Hauptversammlung

Posted on

WALNE ZGROMADZENIA 2020 CI S.A. treść uchwał NWZ 2020-11-17 CI S.A. ogłoszenie NWZ 2020-11-17 CI S.A. projekty uchwał NWZ 2020-11-17 CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2020-11-17 CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2020-11-17 CI S.A. treść uchwał ZWZ 2020-09-02 CI S.A . sprawozdanie RN za 2019 r. CI S.A . uchwały RN z posiedzenia z dn.…