Власти компании

Posted on

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD: Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu | President of the Management Board   RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD: Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej | Member of…

Структура акционерного капитала

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.416.547 61,89% 61,89% Artur Jędrzejewski 922.815 16,72% 16,72% Pozostali Inwestorzy 1.180.745 21,39% 21,39% OGÓŁEM 5.520.107 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 22 080 428,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 5.520.107 3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ 4.…

Корпоративное управление

Posted on

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…

EBI сообщает

Posted on

ROK 2021 21-01-2021 | Raport bieżący nr 1/2021 – harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku ROK 2020 17-11-2020 | Raport bieżący nr 29/2020 – treść uchwał NWZ 2020-11-17 14-11-2020 | Raport kwartalny nr 28/2020 – raport okresowy za III kwartał 2020 r. 23-10-2020 | raport bieżący nr 27/2020 – korekta raportu bieżącego nr 26/2020…

ESPI сообщает

Posted on

ROK 2020 10-12-2020 | Raport bieżący nr 21/2020 – informacja poufna w sprawie wpisu CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. do rejestru zarządzających ASI 18-11-2020 | Raport bieżący nr 20/2020 – lista powyżej 5% NWZ 2020-11-17 17-11-2020 | Raport bieżący nr 19/2020 – treść uchwał NWZ 17-11-2020 03-11-2020 | Raport bieżący nr 18/2020 – piąte wezwanie akcjonariuszy…

Освещение дебюта

Posted on

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…

Календарь

Posted on

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…

Общее собрание

Posted on

WALNE ZGROMADZENIA 2020 CI S.A. treść uchwał NWZ 2020-11-17 CI S.A. ogłoszenie NWZ 2020-11-17 CI S.A. projekty uchwał NWZ 2020-11-17 CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2020-11-17 CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2020-11-17 CI S.A. treść uchwał ZWZ 2020-09-02 CI S.A . sprawozdanie RN za 2019 r. CI S.A . uchwały RN z posiedzenia z dn.…