Archiwum autora pidraf

Kalendarium

14 października, 2019 1:44 pm Published by Możliwość komentowania Kalendarium została wyłączona

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…


Raporty okresowe

14 października, 2019 1:44 pm Published by Możliwość komentowania Raporty okresowe została wyłączona

ROK 2020 CI S.A. Raport kwartalny III CI S.A. Raport kwartalny II CI S.A. Raport kwartalny I-korekta CI S.A Raport kwartalny I ROK 2019 CI S.A Raport roczny za 2019 r wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A Raport kwartalny IV- korekta CI SA. Raport kwartalny III – korekta CI SA. Raport kwartalny II…


Raporty ESPI

14 października, 2019 1:43 pm Published by Możliwość komentowania Raporty ESPI została wyłączona

ROK 2020 10-12-2020 | Raport bieżący nr 21/2020 – informacja poufna w sprawie wpisu CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. do rejestru zarządzających ASI 18-11-2020 | Raport bieżący nr 20/2020 – lista powyżej 5% NWZ 2020-11-17 17-11-2020 | Raport bieżący nr 19/2020 – treść uchwał NWZ 17-11-2020 03-11-2020 | Raport bieżący nr 18/2020 – piąte wezwanie akcjonariuszy…


Raporty EBI

14 października, 2019 1:43 pm Published by Możliwość komentowania Raporty EBI została wyłączona

ROK 2021 21-01-2021 | Raport bieżący nr 1/2021 – harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku ROK 2020 17-11-2020 | Raport bieżący nr 29/2020 – treść uchwał NWZ 2020-11-17 14-11-2020 | Raport kwartalny nr 28/2020 – raport okresowy za III kwartał 2020 r. 23-10-2020 | raport bieżący nr 27/2020 – korekta raportu bieżącego nr 26/2020…


Prezentacje i dokumenty

14 października, 2019 1:43 pm Published by Możliwość komentowania Prezentacje i dokumenty została wyłączona

KRS Odpis pełny Statut Opis ASI Strategia Inwestycyjna Polityka Inwestycyjna Carlson Group Presentation – 26.04.2021


Akcjonariat

14 października, 2019 1:38 pm Published by Możliwość komentowania Akcjonariat została wyłączona

Akcjonariat AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: CARLSON INVESTMENTS S.A. 100.000 100% 100% OGÓŁEM 100.000 100% 100% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 100.000 3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ 4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 100.000,00 ZŁ 5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:…


Władze spółki

14 października, 2019 1:36 pm Published by Możliwość komentowania Władze spółki została wyłączona

ZARZĄD: Artur Piotr Jędrzejewski – Prezes Zarządu Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz bogate zaplecze projektów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw zakończonych z sukcesem. Pracuje w CCP od 2001 roku. Obecnie członek Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A. Absolwent The University of Minnesota (tytułu WEMBA), Szkoły Głównej Handlowej. Posiada również tytuł magistra z Finansów i…