Zawarcie umowy o współpracy

CARLSON INVESTMENTS S.A podpisał umowę o współpracy z CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED. Spółki będą wspólnie pracować na stworzeniem platformy pozwalającej na wymianą wiedzy i doświadczeń zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty będące w fazie badawczo rozwojowej o dużym potencjale wzrostu. Spółki będą koncentrowały się na poszukiwaniu projektów głównie poza Polską. https://www.bankier.pl/wiadomosc/CARLSON-INVESTMENTS-S-A-Zawarcie-umowy-o-wspolpracy-8088469.html