Zawarcie umowy o współpracy z EVIG ALFA

22 marca 2021 roku Zarząd CARLSON INVESTMENTS zawarł umowę o współpracy z EVIG ALFA Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest stworzenie platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału spółek w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Spółki zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty badawczo rozwojowe o dużym potencjale wzrostu. https://www.bankier.pl/wiadomosc/CARLSON-INVESTMENTS-S-A-CARLSON-INVESTMENTS-S-A-zawarcie-umowy-o-wspolpracy-8079191.html