Структура акционерного капитала

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Carlson Ventures International Ltd. 3.416.547 61,89% 61,89%
Artur Jędrzejewski 922.815 16,72% 16,72%
Pozostali Inwestorzy 1.180.745 21,39% 21,39%
OGÓŁEM 5.520.107 100,00% 100,00%
KAPITAŁ SPÓŁKI
1. Wysokość kapitału zakładowego: 22 080 428,00 ZŁ
2. Liczba akcji wszystkich emisji: 5.520.107
3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 22 080 428,00 ZŁ
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: — ZŁ
EMISJE AKCJI
Nazwa serii akcji Liczba akcji
SERIA „A” 5.100
SERIA „B” 7.500
SERIA „C” 12.500
SERIA „D” 124.900
SERIA „E” 5.000
SERIA „F” 29.875
SERIA „G” 4.125
SERIA „I” 4.625
SERIA „J” 46.375
SERIA „K” 460.000
SERIA „L” 129.358
SERIA „M” 717.250
SERIA „N” 1.223.500
SERIA „O” 2.499.999
SERIA „P” 250.000