Власти компании

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD:

Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu | President of the Management Board

 

RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD:

Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board

Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board

Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej | Member of the Supervisory Board

Wojciech Przybyła – Członek Rady Nadzorczej | Member of the Supervisory Board

Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej | Member of the Supervisory Board